رویدادها

معرفی رویداد توان تک

معرفی رویداد توان تک

۱۴ آذر ۱۳۹۶

ایجاد تعامل و معرفی استارت‌آپ ...

شما از کدامیک استفاده می کنید؟

شما از کدامیک استفاده می کنید؟

۹ مرداد ۱۳۹۶

شمایی که شرایط جسمی خاصی ندارید و #معلول نیستید، در مکان های عمومی ترجیحا از آسانسور استفاده می ...

امیر شیرزادی عضو آینده تیم ملی بوچیا

امیر شیرزادی عضو آینده تیم ملی بوچیا

۱۳ دی ۱۳۹۵

امیر شیرزادی قدم به قدم سمت عضویت در تیم ملی بوچیای ایران گام برمی‌دارد

محمدرضا کاری عضو تیم ملی بوچیا سفیر #11ایران شد

محمدرضا کاری عضو تیم ملی بوچیا سفیر #11ایران شد

۵ دی ۱۳۹۵

محمدرضا کاری ۸سال است که عضو تیم ملی بوچیا می‌باشد، سال ۲۰۰۹مسابقات جوانان آسیا مقام سوم و ...

فاطمه بهمنی مدال آور مسابقات آسیایی در جام سفیران 11ایران

فاطمه بهمنی مدال آور مسابقات آسیایی در جام سفیران 11ایران

۱ دی ۱۳۹۵

فاطمه بهمنی  با حضور در جام سفیران #11ایران به همراه هم تیمی های خود عطیه کتانچی و حس ...